Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Go 132/23 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2023-10-11

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1. Uchyla zaskarżoną decyzję w całości. 2. Zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz skarżącej 5400...
dochodowym od osób fizycznych za 2018 r. w kwocie 94.348,00 zł z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 125.797,00 zł...

I SA/Łd 715/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-10-26

podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza...
w tym podatku za 2016 r. w kwocie 215.504,00 zł od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 287.339,00 zł., Stan sprawy przedstawiał...

I SA/Go 435/22 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2023-02-28

w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 rok oraz 2013 rok od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów wraz z odsetkami za zwłokę p...

I SPP/Go 88/22 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2023-01-10

fizycznych za 2012 rok oraz 2013 rok od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów wraz z odsetkami za zwłokę p o s t a n a w i a: odmówić...
oszczędności, papierów wartościowych i wierzytelności. Jego źródłem utrzymania są dochody z najmu dwóch lokali mieszkalnych w kwocie 1.658 zł netto oraz wynagrodzenie...

I SA/Op 237/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2023-02-28

przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających...
na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Obliczoną w powyższy sposób proporcję...

I SA/Gd 971/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-11

kosztów uzyskania przychodów, stanowiąc, iż są nimi wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów...
w księgach rachunkowych na dobro przychodów. Ponadto zewidencjonowane przez Stronę faktury dotyczące wydatków, zdaniem organu, nie odzwierciedlały rzeczywistego przebiegu zdarzeń...

I SA/Ke 287/23 - Wyrok WSA w Kielcach z 2023-10-26

uzyskiwanych z działalności objętej kodem PKD [...] Dodał, że uzupełnienie danych finansowych opartych tylko o część źródeł przychodów firmy pochodzących z podstawowej...
przychodów firmy, których nigdy nie ukrywał i które ujawnił Instytucji Zarządzającej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie., Podniósł, że czas podpisania umowy był zbieżny...

I SA/Gd 970/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-11

zakresie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, podczas gdy koszty te zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz wytworzenia źródła przychodów;, 3. naruszenie...
stanowić zapisów w księgach rachunkowych na dobro przychodów. Ponadto zewidencjonowane przez Stronę faktury dotyczące wydatków, zdaniem organu, nie odzwierciedlały...

I SA/Gd 791/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-25

gospodarczej, stanowiącej źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., a nie w ramach czynności stanowiących źródło przychodu wymienione w art. 10 ust. 1...
pkt 28 u.p.d.o.f., bowiem dotyczy ono przychodów uzyskiwanych z innego źródła - odpłatnego zbycia (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy)., Odnosząc się do ustaleń w zakresie...

I SA/Gd 790/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-25

gospodarczej, stanowiącej źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., a nie w ramach czynności stanowiących źródło przychodu wymienione w art. 10...
ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f., bowiem dotyczy ono przychodów uzyskiwanych z innego źródła - odpłatnego zbycia (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy)., Odnosząc się do ustaleń...
1   Następne >   +2   +5   8