Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II FSK 1885/17 - Wyrok NSA z 2018-02-16

w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2005 r., Decyzją z 26 lipca 2016 r. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w B...
. odmówił zastosowania przepisu art. 78a O.p. do zwrotu części nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...

III SA/Wa 3877/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-24

r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Dyrektora...
od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 r. w kwocie 240 032, 00 zł...

II FSK 1886/17 - Wyrok NSA z 2018-02-16

proporcjonalnego zaliczenia zwrotu nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1...
. poz. 613 ze zm. - dalej: 'o.p.'), do zwrotu części nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2005 r...

II FSK 2821/16 - Wyrok NSA z 2018-10-03

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala skargę...
za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

II FSK 2820/16 - Wyrok NSA z 2018-10-03

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala skargę...
za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

I SA/Gd 1659/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-31

. w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet zobowiązania podatkowego K.G. w podatku od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących...
od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 rok w kwocie 74.651 zł., Decyzją z dnia 31 sierpnia...

II FSK 1616/16 - Wyrok NSA z 2018-06-14

. nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

II FSK 2845/16 - Wyrok NSA z 2018-10-09

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala...
zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. w wysokości 158.606zł i ustalił...

I SA/Gd 239/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-05-08

w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. W dniu 23 października 2009 r., na podstawie postanowienia Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] 2009 r...
dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. Postępowanie kontrolne, jak i kontrola podatkowa udokumentowane zostały protokołem z dnia...

I SA/Gd 238/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-05-08

w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. W dniu 27 października 2009 r., na podstawie postanowienia Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] 2009 r...
ustalenia dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. Postępowanie kontrolne, jak i kontrola podatkowa udokumentowane zostały protokołem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100