Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 236/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-04

zobowiązania podatkowego od dochodów, z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005, r...
ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł...

II FSK 447/12 - Wyrok NSA z 2014-03-11

Skarbowej w P. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r., 2. Decyzją z dnia 23 lipca...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 115.917,00 zł., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji wskazał, że postanowieniem z dnia 11...

I SA/Ol 396/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-05-28

dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1994 rok w kwocie 69.628,24 zł., Z akt sprawy i uzasadnienia decyzji odwoławczej wynika, co następuje:, Decyzją...
z dnia '[...]', Urząd Skarbowy ustalił J. M. zobowiązanie w zryczałtowany podatku dochodowym od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1994 r. wysokości 69.628,24...

I SA/Kr 1660/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-07

[...] w zryczałtowanego podatku dochodowego za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w uzasadnieniu...
źródłach przychodów za 2005 r.' słowami 'w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r.'. . Niniejsza sprawa została wszczęta wskutek skargi J.P. na decyzję Dyrektora Izby...

I SA/Bk 390/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-01-15

osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Dyrektora...
fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 r. Organ na podstawie analizy generowania i pozyskiwania środków...

II FSK 91/12 - Wyrok NSA z 2014-03-11

Skarbowej w P. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r., 2. Decyzją z dnia 11 grudnia...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 19.283,00 zł., 3. Rozpoznawszy odwołanie Skarżącego, Dyrektor Izby Skarbowej wspomnianą na wstępie decyzją uchylił...

I SA/Bk 558/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-12-22

osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Dyrektora Urzędu...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 r. w kwocie 56.774 zł., Organy ustaliły, że Państwo E. Z. P. i M. P., między którymi istniał ustrój...

I SA/Łd 1374/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-05-08

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w wyroku Wojewódzkiego Sądu...
dochodowym od osób fizycznych za rok 2001 od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów' wpisać 'ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku...

III SA/Wa 2294/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-09

w ujawnionych źródłach przychodów 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu kontroli Skarbowej w W. z dnia [...] listopada 2010 r...
dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 rok w kwocie 54.102 zł, decyzją z dnia [...] sierpnia 2011 r...

II FSK 2653/13 - Wyrok NSA z 2014-01-31

dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję...
za 2006 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 82.251 zł. W ocenie organu odwoławczego skarżąca uzyskała przychody...
1   Następne >   +2   +5   +10   100