Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 168/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-05-29

z dnia '[...]'r. o nr '[...]' w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego w spółce z o.o., z ujawnionych źródeł przychodu oddala skargę...
z o.o. A z siedzibą w W., za łączną kwotę 1.115.000zł, pochodzą z ujawnionych źródeł przychodów. Do wniosku dołączył kopie:, - umowy cesji prawa z dnia 11.10.2006r....

I SA/Gd 388/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-08-28

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...
oraz nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. oddala skargę Decyzją z dnia 31 stycznia 2007 roku Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie...

I SA/Kr 795/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-06-06

zryczałtowany podatek dochodowy za 2001 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwotach po [...] zł. W uzasadnieniu zaskarżonych decyzji...
nieruchomości w ujawnionych źródłach przychodów. Jeżeliby nawet było inaczej to zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...

VI SA/Wa 422/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-16

, a w szczególności: w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną - zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów z ujawnionych źródeł przychodów, a w przypadku...
przedstawiła: zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów z ujawnionych źródeł przychodów w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną oraz sprawozdanie finansowe...

I SA/Op 140/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-10-05

[...]. Nr [...] ustalającej wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego za 2001 r. w kwocie 7.158 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu wyniosła 9.544 zł (82.510,86 zł + 380,69 zł - 73.347,73 zł), co stanowiło podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym...

I SA/Wr 1794/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-08-29

przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego W. - Ś. ustalił D...
. O. zryczałtowany 75 % podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2001 od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Wr 1795/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-08-29

przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego W. - Ś. ustalił R.O....
zryczałtowany 75 % podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2001 od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

III SA/Wa 627/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-01

fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2000 r. w kwocie 1.037.070 zł., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. w wyniku...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2000 r. w kwocie 1.037.070zł., Od powyższej decyzji...

I SA/Lu 577/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-30

Skarbowej z dnia [...], Nr [...], w sprawie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 rok od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów...
fizycznych w 2001 rok od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w kwocie 8.843 zł., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji...

I SA/Sz 262/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-05-09

w wysokości [...] złotych, nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych. Organ pierwszej instancji ustalił S.S. podatek...
na ubezpieczenie społeczne oraz poniosła wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. W wyżej wymienionym roku Podatniczka uzyskała (z ujawnionych źródeł przychodów) kwotę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100