Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II FSK 719/14 - Wyrok NSA z 2016-05-13

w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 31 października 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 1252/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie...
postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...

I SA/Lu 1334/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-19

w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 r. oddala skargę. Sygn. akt I SA/Lu [...], U Z A S A D N I E N I E, Zaskarżoną decyzją z dnia 15 września 2015 r. Dyrektor Izby...
od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2009 r. w kwocie [...]zł, uchylił zaskarżoną decyzję w całości i ustalił...

I SA/Rz 746/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-01-26

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. w kwocie 106.475 zł., W toku przeprowadzonego postępowania ustalono, że skarżący na podstawie umowy...

I SA/Lu 959/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-22

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej po rozpatrzeniu odwołania W. F. od decyzji...
w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. w kwocie [...] zł, utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego pierwszej instancji., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji...

I SA/Bk 491/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-27

do zwrotu części nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2003 r. pokrywającej kwoty nadpłaty wraz...
z nieujawnionych źródeł przychodów za 2003 r., Decyzją z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...], Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. odmówił zastosowania przepisu art. 78a o.p. do zwrotu...

I SA/Bk 494/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-11-09

części nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1998 r. pokrywającej kwoty nadpłaty wraz...
z nieujawnionych źródeł przychodów za 1998 r., Decyzją z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...], Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. odmówił zastosowania przepisu art. 78a o.p. do zwrotu...

I SA/Bk 495/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-11-09

części nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1998 r. pokrywającej kwoty nadpłaty wraz...
z nieujawnionych źródeł przychodów za 1998 r., Decyzją z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...], Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. odmówił zastosowania przepisu art. 78a o.p. do zwrotu...

I SA/Lu 1349/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-30

ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2009 rok w kwocie...
[...] zł i ustalił zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 rok...

I SA/Lu 1347/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-30

ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2009 rok w kwocie...
[...] zł i ustalił zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 rok...

I SA/Lu 170/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-07

w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 r. oddala skargę. Decyzją z dnia [...] wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
. z dnia [...] ustalającej jej zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2009...
1   Następne >   +2   +5   +10   100