Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 555/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-25

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2009 r. postanawia zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2009 r., Wcześniej przedmiotem skargi skarżącego przed tutejszym Sądem był zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych...

I SA/Rz 469/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-10-01

[...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007r. w kwocie 259.128zł, uchylił w całości...

I SA/Kr 37/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-12

ustalenia wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
ustalenia podatku w drodze doręczenia decyzji wynosi 5 lat m.in., gdy dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SA/Kr 710/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-10

z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w kwocie 1.116.104 zł i ustalił wysokość zobowiązania podatkowego w tym podatku w kwocie...
podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Z treści tej decyzji...

I SA/Rz 311/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-29

[...] lutego 2015r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 rok - oddala...
kontrolne w zakresie niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007r...

I SA/Rz 312/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-29

[...] lutego 2015r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 rok - oddala...
w zakresie niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., a następnie...

I SA/Kr 797/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-04

dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2011 r. - skargę oddala - Decyzją...
od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za rok 2011 w kwocie 712.664 zł., Decyzja została wydana...

I SA/Kr 690/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-10

dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2007 r. - skargę oddala - Decyzją z dnia 5...
Kontroli Skarbowej ustalił wysokość zobowiązania podatkowego M. M. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

III SA/Wa 1946/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-09

. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. decyzją...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2007 w kwocie 179.487 zł., W uzasadnieniu wskazał, że postanowieniem...

I SA/Rz 664/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-09-10

w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 i 2008 rok oddala skargi. I SA/Rz 664/15, Uzasadnienie, Dyrektor Izby Skarbowej, decyzjami z dnia: [...] maja 2013r...
w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 i 2008r., w wysokości odpowiednio: 531.329zł i 5.936zł, utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcia., Z uzasadnień decyzji oraz akt...
1   Następne >   +2   +5   +10   100