Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Gl 1212/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-13

w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r. oddala skargę. Przedmiotem skargi B.D. (dalej 'podatnik' lub 'skarżący...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródeł...

III SA/Wa 2436/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-13

w podatku dochodowym od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza...
zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Zaskarżona decyzja została wydana...

I SA/Gl 812/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-15

) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie ustalenia wobec Z. M. przychodu z nieujawnionych źródeł przychodu za 2012 r...
połączył postępowania wszczęte wobec obojga małżonków w przedmiocie ustalenia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...

I SA/Gl 811/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-15

w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z dnia [...] nr [...] w sprawie ustalenia wobec R. M. przychodu z nieujawnionych źródeł przychodu za 2012 r...
postępowania wszczęte wobec obojga małżonków w przedmiocie ustalenia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych...

I SA/Go 527/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-03-06

w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. . Skarżący P.R. (dalej zwany Strona, Skarżący)- działając poprzez swojego pełnomocnika doradcę podatkowego - złożył skargę...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. w kwocie 98.374 zł z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. Zaskarżona...

I SA/Rz 548/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-12-19

[...] czerwca 2019 r., nr [...], [...], [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008r. w kwocie 82.898 zł., Jak wynika z akt sprawy, wobec...

I SA/Rz 549/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-12-19

[...] maja 2019 r., nr [...], [...], [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008r. w wysokości 82.898 zł., Jak wynika z akt sprawy...

II FSK 3528/17 - Wyrok NSA z 2019-10-14

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) uchyla...
. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, Sąd pierwszej...

I SA/Kr 605/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-08-01

od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2010 wraz z należnymi odsetkami...
podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2010r. w kwocie...

I SA/Ke 47/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-04-25

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. w kwocie 5297 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości...
w ujawnionych źródłach przychodów. Przeprowadzone przez organ podatkowy pierwszej instancji postępowanie wykazało, że część wydatków poniesionych przez małżonków w 2009 r. (tj...
1   Następne >   +2   +5   +10   100