Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II FSK 2463/20 - Wyrok NSA z 2022-02-03

dochodu nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3) zasądza...
fizycznych za 2007 r. z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych, uchylił zaskarżoną...

II FSK 818/20 - Wyrok NSA z 2022-11-15

w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej...
w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych...

II FSK 819/20 - Wyrok NSA z 2022-11-15

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji...
administracyjne w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych...

II FSK 1/20 - Wyrok NSA z 2022-07-26

za 2012 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od A.K. na rzecz Dyrektora Izby Administracji...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Pełna treść...

I SA/Kr 465/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-14

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2014 r. - skargi oddala - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu ustalił na podstawie przepisów art. 25e...
podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych...

I SA/Łd 39/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-06

. Postępowanie w sprawie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego za 2014 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów zostało wszczęte postanowieniem z dnia...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. w łącznej kwocie 350.207 zł od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów w łącznej kwocie 466.942 zł...

I SA/Rz 205/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-09

w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie...
fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2015r. w kwocie [...] zł., Jak wynika z akt...

II FSK 2808/19 - Wyrok NSA z 2022-06-07

2018 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1...
zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Pełna...

II FSK 2809/19 - Wyrok NSA z 2022-06-07

2018 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Pełna treść uzasadnienia zaskarżonego...

I SA/Kr 732/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-03

przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2010 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. na rzecz skarżącej...
przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2010r. w kwocie 337.704,00 zł i ustalił wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   92