Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 1469/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-26

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 31 sierpnia 2016 r., [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z nieujawnionych źródeł przychodu za 2008 rok oddala...
źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2008 rok w wysokości 74.651,00 zł, uchylił decyzję organu pierwszej instancji w całości i ustalił...

I SA/Gl 1616/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-30

dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r...
wysokość zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

II FSK 2367/15 - Wyrok NSA z 2017-10-03

źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku stan sprawy Sąd...

I SA/Bk 1219/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-03-22

w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2005 rok pokrywającej kwotę nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem...
fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2005 r., Decyzją z [...] lipca 2016 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. odmówił zastosowania przepisu art. 78a o.p....

I SA/Gd 412/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-15

zryczałtowany 75% podatek od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2008 r. w wysokości 112.001,00 zł...
z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2008 r., W toku postępowania organ ustalił, że R.J. na podstawie umowy pożyczki...

I SA/Gd 745/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-25

maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł...
fizycznych za 2008 r. z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w wysokości 61.561 zł., 2. Rozstrzygnięcie zapadło na tle...

I SA/Gd 744/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-25

maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł...
fizycznych za 2008 r. z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w wysokości 61.561 zł., 2. Rozstrzygnięcie zapadło na tle...

I SA/Bk 1220/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-03-22

do zwrotu części nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2005 rok pokrywającej kwotę nadpłaty wraz...
z nieujawnionych źródeł przychodów za 2005 r., Decyzją z dnia [...] lipca 2016 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. odmówił zastosowania przepisu art. 78a o.p. do zwrotu części...

I SA/Bk 493/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-01-05

w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2002 r. pokrywającej kwoty nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem oddala...
z nieujawnionych źródeł przychodów za 2002 r., Decyzją z dnia [...] grudnia 2015 r., nr [...], Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. odmówił zastosowania przepisu art. 78a o.p. do zwrotu...

I SA/Gl 1200/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-30

podatniczce zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...
w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. w wysokości 136.803 zł., 2. Stan sprawy przedstawia się następująco:, 2.1. Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. (dalej również: 'organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   100