Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 906/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1991-10-18

w okolicznościach wskazujących na zamiar by mieć stąd główne lub uboczne źródło przychodów i w swej istocie nie jest prawem zakazana. Takie ogólne ujęcie przedmiotu...
z zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - przedmiotem obrotu była sprzedaż hurtowa i detaliczna importowanych wyrobów przemysłu włókienniczego., Spółka 'S...