Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II FSK 1382/07 - Wyrok NSA z 2009-01-09

. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego w sp. z o.o. z ujawnionych źródeł przychodu 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od J. D. na rzecz...
potwierdzającego, że środki na nabycie 2.077 udziałów w Spółce z o.o. F. z siedzibą w W., za łączną kwotę 1.115.000 zł, pochodzą z ujawnionych źródeł przychodów. Do wniosku dołączył...

I SA/Lu 723/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-04-08

w ujawnionych źródłach przychodów za 2001 r. - uchyla zaskarżoną decyzję. 1. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu odwołania S.B. / podatnika...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2001 r. w kwocie 22...

II FSK 216/08 - Wyrok NSA z 2009-06-03

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu 1) oddala skargę kasacyjną...
. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów., Wyrok ten zapadł wskutek przyjęcia następujących ustaleń...

I SA/Sz 705/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-19

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2001 w kwocie [...] zł od dochodów w kwocie [...] zł nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
i 2000 od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - że podatnicy na dzień 31 grudnia 2000 r. (a zarazem na 01.01.2001 r.) nie posiadali żadnych...

I SA/Sz 704/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-19

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2001 w kwocie [...] zł od dochodów w kwocie [...] zł nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
i 2000 od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - że podatnicy na dzień 31 grudnia 2000 r. (a zarazem na 01.01.2001 r.) nie posiadali żadnych...

I SA/Ol 217/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-01-28

podatek dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2001r. w kwocie 101.321 zł i ustalił ten podatek w kwocie 75.665 zł., Z motywów decyzji wynika...
, a także dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. W wyniku tej kontroli Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej decyzją z dnia '[...]' ustalił...

I SA/Ol 218/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-01-28

. zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2001r. w kwocie 101.321 zł i ustalił ten podatek w kwocie 75.665 zł., Z motywów decyzji wynika...
majątku, a także dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. W wyniku tej kontroli Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej decyzją z dnia '[...]' ustalił...

I SA/Sz 73/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-14

. w kwocie [...] zł od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości [...] zł. Jak wyjaśniono...
za opodatkowane, gdyż dochody na nabycie tych samochodów pochodziły z nieujawnionych źródeł., Odnosząc się do wskazanego jako źródło przychodów handlu dziełami sztuki...

I SA/Sz 74/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-14

[...] zł od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości [...] zł. Jak wyjaśniono na wstępie...
)., Przypadające na Pana [...] D., zgodnie z zasadą równego udziału, przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych, stanowiące...

I SA/Sz 72/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-14

[...] zł od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości [...] zł. Jak wyjaśniono na wstępie...
rozliczenia)., Przypadające na Pana M. D., zgodnie z zasadą równego udziału, przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100