Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Bd 482/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-12-15

dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., W dniu [...] marca...
od osób fizycznych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. Oświadczyła...

I SA/Ol 733/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-27

. od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu oddala skargi Dwiema decyzjami z '[...]' r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (dalej DIAS) uchylił...
z nieujawnionych źródeł przychodów za rok 2007 w kwotach po 342.629 zł. Organ II instancji ustalił omawiany podatek w wysokości po 251.734 zł., Materialnoprawną podstawę...

III SA/Wa 984/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-15

w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł...
nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych w wysokości 702.640,00 zł,, - ustalającej wysokość zobowiązania w podatku...

III SA/Wa 932/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-07

za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę. Dyrektor Urzędu Kontroli...
kontroli źródeł pochodzenia majątku oraz dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. W następstwie przeprowadzonego postępowania organ...

I SA/Lu 468/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-01-29

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. w kwocie [...]zł, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej...
w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. Następnie, postanowieniem z dnia [...] r. określono wysokość kaucji na kwotę [...]zł i postanowieniem z dnia [...] r...

I SA/Łd 66/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-28

podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok w kwocie 174.435,00 zł, od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...

I SA/Kr 882/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-19

2020 r. nr [...], w przedmiocie zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 r. w kwotach - odpowiednio [...] zł i [...] zł., W toku postępowań kontrolnych...

I SA/Gd 843/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-09

z dnia 9 czerwca 2020 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu za 2008 rok oddala skargę. Zaskarżoną...
124.706,26 zł. Wobec powyższego Naczelnik US przyjął, że wskazana kwota 124.706,26zł stanowi wydatki nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SA/Gd 842/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-09

z dnia 9 czerwca 2020 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu za 2008 rok oddala skargę. Zaskarżoną...
124.706,26 zł. Wobec powyższego Naczelnik US przyjął, że wskazana kwota 124.706,26zł stanowi wydatki nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, od którego, zgodnie...

I SA/Gd 107/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-08-12

w ujawnionych źródłach przychodów. 1. uchyla zaskarżoną decyzję. 2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku na rzecz skarżącej kwotę 7.200 zł tytułem...
w sprawie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2010 w związku z wydatkami poniesionymi...
1   Następne >   +2   +5   +10   90