Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 177/95 - Wyrok NSA z 1995-06-28

./ bądź w postaci ryczałtu nie zależy od woli konkretnego podatnika ani od uznania organu podatkowego; wynika z rodzaju źródła przychodu i faktycznego sposobu wykonywania...
pkt 1 i art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalność artystyczna wykonywana przez podatnika stanowi źródło przychodów wymienionych w art. 13 pkt 2...

SA/Gd 2816/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-09-29

z poszczególnego źródła są wszelkie koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Zawarta w treści powołanego...
ze źródłem przychodu i jako takie nie podlegają uwzględnieniu., W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego Józef G. zarzucając, że zaskarżona decyzja została wydana...

SA/Ł 2094/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-03-07

wszystkich źródeł przychodów, m.in. z działalności gospodarczej, jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Należy...
Nieodpłatne użytkowanie cudzych urządzeń technicznych do prowadzenia działalności gospodarczej, dla osiągnięcia z tej działalności przychodów, jest przychodem...

III SA 863/94 - Wyrok NSA z 1995-01-13

, że podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zgłosił obowiązek podatkowy, złożył zeznanie, ujawnił wszystkie źródła przychodu i cały majątek niezbędny do obliczenia...