Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Lu 387/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-24

. znak: [...], ustalającej zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. w wysokości 567.954 zł., Z akt sprawy...

I SA/Lu 865/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-03-19

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - uchyla zaskarżoną decyzję. Zaskarżoną decyzją wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...
[...], nr [...], w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Bk 506/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-12-29

dla tych źródeł, a nie jako przychody ze źródeł nieujawnionych., 2. Jeżeli podatnik zgromadził mienie w latach poprzednich, to nawet jeśli pochodziło ono ze źródeł...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2005 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z dnia...

I SA/Łd 870/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-17

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
[...] umarzającą postępowanie podatkowe prowadzone wobec T. O. w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 rok z uwagi...

I SA/Łd 869/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-17

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [ ...] w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
postępowanie podatkowe prowadzone wobec H. O. w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 rok z uwagi...

I SA/Bd 427/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-22

Skarbowej w B. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2007 w kwocie 476.120,00 zł, W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy powołał się na następujące ustalenia faktyczne...

I SA/Sz 471/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-23

. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że w dniu...
w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Podatniczka, nie zgadzając się z rozstrzygnięciem wydanym przez organ kontroli skarbowej, złożyła...

I SA/Sz 472/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-23

. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że w dniu 6...
w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Podatnik, nie zgadzając się z rozstrzygnięciem wydanym przez organ kontroli skarbowej, złożył...

I SA/Wr 1667/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-01-07

fizycznych za 2002 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 6.072,00 zł., W toku postępowania organ pierwszej instancji ustalił...
brak pokrycia wydatków w wysokości 99.473,98 zł. Na każdego z małżonków przypadła kwota 49.736,99 zł, nie znajdująca pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SA/Wr 1666/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-01-07

fizycznych za 2002 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 6.072,00 zł., W toku postępowania organ pierwszej instancji ustalił...
stwierdził brak pokrycia wydatków w wysokości 99.473,98 zł. Na każdego z małżonków przypadła kwota 49.736,99 zł, nie znajdująca pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100