Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Ka 181/84 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1984-05-24

. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111/, nie pozwala na opodatkowanie wydatków poniesionych ze środków nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
wobec ich postępowania podatkowego w celu ustalenia, czy poniesione wydatki znajdują pokrycie w ujawnionych źródłach przychodów. W toku tego postępowania organy podatkowe...