Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA 2538/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-05-25

nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargi. I. Izba Skarbowa w O. decyzjami z 24.08.2002r. utrzymała w mocy:, 1. decyzją '[...]', decyzję...
. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów., II. Decyzjami z 24.08.2002r. uchyliła w całości i orzekła merytorycznie:, 1. decyzją '[...]' , decyzję Urzędu Skarbowego...

SA/Sz 1400/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-06-02

[...] zł podatek dochodowy od osób fizycznych za 1999 r. należny od dochodu w kwocie [...] zł, nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Powyższa decyzja...
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. w kwocie [...] zł od dochodu w kwocie [...] zł uzyskanego z nieujawnionych źródeł przychodu, pomimo, że wydatki...

I SA/Gd 564/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-10-06

. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1995 r. oddala skargę Inspektor...
z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów w kwocie [...]- zł. Inspektor uznał, że w roku 1996 podatnicy ponieśli...

I SA/Wr 2575/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-04-06

Zamiejscowy w J. G. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 rok od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu...
rozstrzygnięcie organu I instancji wydane w sprawie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 rok od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu...

I SA/Wr 2574/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-04-06

Zamiejscowy w J. G. z dnia [...]Nr [...] w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 rok od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu...
wydane w sprawie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 rok od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu., Inspektor Kontroli Skarbowej...

I SA/Wr 2576/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-04-06

Zamiejscowy w J. G. z dnia [...]Nr [...] w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 rok od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu...
organu I instancji wydane w sprawie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 rok od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu...

I SA/Bd 146/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-06-29

do Urzędu Skarbowego w W. z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o pokryciu udziałów w Spółce z o.o. E. z ujawnionych źródeł przychodów. W uzasadnieniu powołał się na przepis...
przedłożenie zaświadczenia o pokryciu udziałów w spółce z ujawnionych źródeł przychodów. Skarżący wskazał, że pokrycie udziałów nastąpiło w formie gotówkowej, a środki...

I SA/Ka 1752/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-09-27

ze zm./ Urząd Skarbowy w C. ustalił panu W. W. kwotę przychodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 1998 w kwocie [...] zł oraz podatek...
osiągnięty przychód co stanowiło podstawę ustalenia przychodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach. Organ podatkowy ustalił, że poniesione przez małżonków W. w 1998 r...

I SA/Ol 156/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-09-01

z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1997r...
. ustalającą zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1997r. w wysokości 29.538,70 zł., W uzasadnieniu Pełnomocnik Skarżącej...

I SA/Gd 565/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-10-06

. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1996 r. oddala skargę. Inspektor...
z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów w kwocie [...]- zł. Inspektor uznał, że w roku 1996 podatnicy ponieśli...
1   Następne >   +2   +5   +10   60