Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Gd 893/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-12

Urzędu Celno - Skarbowego z dnia 28 marca 2017r.,ustalającej zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...
wysokość zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących...

I SA/Op 181/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-10-20

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej do tut Sądu przez M...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. w kwocie 137.156 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących...

I SA/Go 255/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-09

z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu oddala skargę...
w ujawnionych źródłach przychodów., 2. Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynikał następujący stan sprawy:, U podstaw rozstrzygnięcia organu I instancji legły ustalenia...

I SA/Sz 653/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-21

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych, po wznowieniu postępowania oddala skargę. Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych - wobec stwierdzenia nieistnienia przesłanki określonej w art. 240 § 1 pkt 5 ustawy...

II FSK 730/20 - Wyrok NSA z 2021-01-29

., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
, organ odwoławczy) z 5 kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Łd 109/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-09

zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 i 2013 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów i ustalono te zobowiązania...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Zaznaczył też, że w dniu 30 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie...

II FSK 2642/18 - Wyrok NSA z 2021-01-21

związany jest z rozstrzygnięciem w innych sprawach, t.j. w przedmiocie : zryczałtowanego podatku od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...
od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 rok. W ocenie skarżących kasacyjnie decyzja...

I SA/Lu 486/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-20

[...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2011 r...
' nr [...] ustalającą B. M. zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2011...

I SA/Lu 485/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-20

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2011 r...
2014 r., nr [...] ustalającą J. M. zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...

I SA/Ol 178/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-28

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargi. I SA/Ol 178/21, Uzasadnienie, Dwiema decyzjami z dnia '[...]'r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (dalej...
fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2015r., w wysokości po '[...]' zł na każdego z podatników., Z akt spraw wynika...
1   Następne >   +2   +5   +10   68