Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 1438/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-10-13

Ustalenie stanu faktycznego - będącego podstawą dla ewentualnego określenia podatku dochodowego z nie ujawnionych źródeł dochodu powinno nastąpić bez naruszania...
. wymierzył małżonkom B. podatek od dochodów, nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach dochodu, za lata 1991-92 łącznie. Na skutek odwołania podatników organ...

SA/Po 3055/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-02-28

podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21., Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami...
ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym /art. 9 ust. 2/. Źródłami przychodów, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy są między innymi prawa majątkowe. Art. 18...