Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 63/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-16

dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu oddala skargę. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we W. postanowieniem z dnia 1[...]., nr [...], wszczął...
., po czym postanowieniem z dnia [...]., nr [...], rozszerzył zakres tej kontroli o kontrolę dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 1999 r...

I SA/Łd 919/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-04-12

[...] nr [...] w przedmiocie zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym nie znajdującym pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. oddala skargę W toku kontroli...
od opodatkowania źródeł przychodów i posiadanych przedtem zasobami majątkowymi, Inspektor Kontroli Skarbowej ustalił wartość przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych...

I SA/Łd 79/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-09-20

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia przychodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach i ustalenia podatku dochodowego od osób...
podatek dochodowym z nieujawnionych źródeł przychodu za rok 1996 w kwocie 829.844,30 złote. Rozstrzygnięcie to zapadło w następstwie postępowania podatkowego wszczętego...

I SA/Op 181/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-02-09

podatek dochodowy od osób fizycznych za 2001 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 26.734,50 zł., Orzeczenia powyższe organy...
, w decyzji z dnia [...] nr [...] stwierdził, iż wysokość dochodów nie znajdująca pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu małżonków obliczona jako różnica między poniesionymi...

I SA/Op 182/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-02-09

podatek dochodowy od osób fizycznych za 2001 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 26.734,50 zł., Orzeczenia powyższe organy...
, w decyzji z dnia [...] nr [...] stwierdził, iż wysokość dochodów nie znajdująca pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu małżonków obliczona jako różnica między...

I SA/Po 1867/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-05-09

[...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za [...] rok od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. W uzasadnieniu podano , że wysokość dochodu R. H. wyniosła w [...] r. [...] zł , poniesione wydatki wyniosły [...] zł...

I SA/Łd 421/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-06-21

[...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 rok od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 176.941,- zł., W dniu 24 listopada 2003 r. pełnomocnik podatnika wniósł odwołanie od decyzji organu...

I SA/Łd 422/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-06-21

[...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2000 od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 176.941,- zł., W dniu 24 listopada 2003 r. pełnomocnik podatnika wniósł odwołanie od decyzji organu...

I SA/Po 1991/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-01-20

podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1995 rok z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł...
ustalenia R.N. zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów za lata 1995 - 1998., W uzasadnieniu...

I SA/Po 1989/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-01-20

podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1995 rok z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł...
ustalenia B.N. zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów za lata 1995 - 1998., W uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   76