Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 1276/91 - Wyrok NSA z 1992-02-27

agencyjno-prowizyjne nie stanowiło źródła przychodów, z których dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne opodatkowane...
do zwolnienia z par. 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 1990 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody...

SA/Po 1902/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-03-19

nad ekonomicznymi. Nie może to być zatem działalność nastawiona na uzyskiwanie dochodów bądź tworzenie źródeł przychodów, i to zarówno przez jej organizatorów, jak i przez osoby...
na przykład akcji przez członków tej Fundacji lub inne osoby, to ze względu na ekonomiczny charakter akcji /są one potencjalnym źródłem przysparzania majątku właścicielom...