Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SAB 35/99 - Wyrok NSA z 1999-11-05

. (...). Marian Z., jako pracownik mianowany, pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, a także funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Urzędzie Wojewódzkim w K...
wyroku w sprawie, decyzji administracyjnej w sprawie z odwołania skarżącego od decyzji Dyrektora Generalnego Urzędu Wojewódzkiego w K. z dnia 13 listopada 1998 r...

II SA 998/98 - Wyrok NSA z 1999-01-18

decyzji prezydenta miasta (...) w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w uzgodnieniu z ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa...
(...) Holding S.A. z siedzibą w (...)., Pismem z 26 maja 1997 r. prezes zarządu, dyrektor naczelny spółki Port (...) Holding S.A. z siedzibą w (...) zwrócił się z wnioskiem...