Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 38/89 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1990-02-08

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska (...) Urzędu Wojewódzkiego (...) w przedmiocie odtworzenia rowu...
decyzji Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego, jako decyzji I instancji jest nietrafne, bowiem organ ten działał...

III ARN 28/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-11-28

skutecznej ochronie praw obywateli. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Wydziału Architektury (...) Urzędu Wojewódzkiego...
, który nabył od poprzedniego właściciela i ustawił na terenie wskazanym przez Naczelnika Gminy, czyniąc równocześnie starania o nabycie działki rekreacyjnej. Dyrektor Wydziału...