Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Po 1874/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-04-16

wywłaszczono decyzją Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w P. z dnia 30 listopada 1977 r. Działkę nr 10 decyzją Urzędu Wojewódzkiego...
w P., Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 30 marca 1976 r. Obie działki wraz z innymi terenami objętymi lokalizacją miasteczka uniwersyteckiego...

III ZP 26/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-08-25

którego wydane zostały zarządzenia nr 14 i 35 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w sprawie zasad wynagradzania pracowników lasów państwowych. Tak też Dyrektor Generalny...
o lasach, akt wykonawczy w postaci zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r. statuuje uprawnienia do bezpłatnego...