Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SAB/Łd 74/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-04-07

warunkami., Pismem z dnia 8 czerwca 1998 r. Urząd Wojewódzki w P.-T. Wydział Organizacji i Nadzoru przesłał Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w P.-T...
. 59, art. 62 i art. 68 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska /t.j. Dz.U. 1994 nr 49 poz. 196/, par. 2 ust: 1, par. 6-8 rozporządzenia Rady...

II SA 1506/99 - Wyrok NSA z 2000-02-15

przeróbce. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skarg Prokuratora Okręgowego w L. na decyzje Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa...
tych zarzutów przedstawił prokurator w pozostałych wskazanych decyzjach. W podobnych odpowiedziach na skargi Prokuratora Okręgowego w L., Minister Ochrony Środowiska, Zasobów...

SA/Bk 20/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-06-29

wolą ustawodawcy. W grę wchodzi bowiem konieczność zagwarantowania porządku prawnego, ochrony środowiska, ładu przestrzennego, jak i ewentualne zagrożenie dla praw osób...
- remontu dachu /tj. pokrycia go papą/, a ponadto wykonane są na wysokość 1 metra i zabetonowane słupy żelbetonowe ze zbrojeniem. Przedstawiciel inwestora - dyrektor...