Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 94/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-02-12

, a do takich obiektów i urządzeń należą między innymi tereny zieleni miejskiej. Według art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska /Dz.U....
, że dla osiedla tego sporządzony został plan realizacyjny, zatwierdzony decyzjami Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w L. z dnia 14 maja...