Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

VII SAB/Wa 294/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-11

Grzegorz Rudnicki, , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 11 marca 2022 r. sprawy ze skargi S. K. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska I. umarza...
postępowanie w zakresie zobowiązania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do wydania akta, II. stwierdza bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

VII SA/Wa 1739/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-01

Podsiadło, , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 1 lutego 2022 r. sprawy ze skargi Z. P. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
organu I instancji, II. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz Z. P. kwotę 580 (pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...

IV SA/Wa 1197/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-01

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych...
r. nr [...]; II. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz Gminy [...] w [...] kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu...

III OZ 583/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-04

w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 2 marca 2022 r., znak DOA-WSzAOP.4722.5.2020.MM w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej i umorzenia postępowania...
o jego uchylenie lub zmianę., W uzasadnieniu zażalenia Spółka podniosła, iż zaskarżona decyzja posiada charakter wykonalności. Wskazano, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...

III OSK 2338/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-11

w [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 stycznia 2022 r. nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.83.2018.KN.4 w przedmiocie odmowy zgody na realizację przedsięwzięcia...
/Wa 686/22, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19...

III OZ 399/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-21

skargę I. sp. z o.o. z siedzibą w G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 21 lipca 2021 r., nr DOA-WSzOP.473.6.2019.MM w przedmiocie potwierdzenia...
. U. z 2022 r., poz. 329 ze zm.) dalej zwanej 'p.p.s.a.' odrzucił skargę I. sp. z o.o. z siedzibą w G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z lipca 2021 r...

III OZ 643/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-14

skargi E. N. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 marca 2022 r., nr DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.81.2018.EU/AB.AW.29 w przedmiocie ustalenia środowiskowych...
odrzucił skargę E. N. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 18 marca 2022 nr DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.81.2018.EU/AB.AW.29 w przedmiocie ustalenia środowiskowych...

IV SA/Wa 103/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-14

. z siedzibą w B. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] listopada 2021 r., [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji 1. uchyla...
zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] czerwca 2021 r. znak: [...]; 2. zasądza od Generalnego...

III OSK 2105/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-07

SA/Wa 1083/21 w sprawie ze skargi A. S. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 kwietnia 2021 r., nr DOOŚ-WDŚZIL.420.19.2020.MKW.5...
A. S. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 26 kwietnia 2021 r. w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Skargę...

III OZ 264/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-27

o odrzuceniu skargi Gminy [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2021 r., [...] w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów postanawia...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2021 r. w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów, jako złożonej z uchybieniem terminu do jej wniesienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   48