Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 10/91 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1991-04-11

aktów ustawowych o charakterze materialnym oraz przepisy proceduralne. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska...
Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie z dnia 16 grudnia 1988 r. SA/Lu 896/88, uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Dyrektora Wydziału Ochrony...

III ARN 22/91 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1991-07-19

, ale jednak mając na uwadze to, że generalne zakazy ustanowione w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska /Dz.U. nr 3 poz. 6...
z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska /Dz.U. nr 3 poz. 6 ze zm./, z postanowień planu zagospodarowania przestrzennego...

III ARN 12/91 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1991-04-11

przestrzennego, ale pod warunkiem, że zakład ten nie jest uciążliwy dla otoczenia., Ciężar rozstrzygnięcia sprawy przenosi się więc na przepisy dotyczące ochrony środowiska. ...
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego, (...) Urzędu Wojewódzkiego (...) w przedmiocie wyrażenia...