Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II ARN 27/89 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1989-12-31

i decyzję Naczelnika Gminy (...) oraz decyzję Dyrektora Wydziału (...). Zaskarżony wyrok rażąco narusza prawo, skoro wzgląd na ochronę środowiska i ochronę uzasadnionych...
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego (...) Urzędu Wojewódzkiego (...) dotyczącej zatwierdzenia...