Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Łd 1228/01 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 2001-11-14

/ wykonanie przez inwestora oceny oddziaływania na środowisko i uzyskanie pozytywnej opinii przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Ł.,, 6/ obszar objęty zmianą...
w zw. z art. 3 pkt 3a i 4c, art. 6 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska /Dz.U. 1994 nr 49 poz. 196 ze zm...

II SA/Ka 698/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-12-11

likwidacji Kopalni 'O.B.',, - zarządzenie Dyrektora Generalnego GHKWN z dnia 7 grudnia 1987 r. w sprawie likwidacji kopalni,, - orzeczenia Okręgowej Komisji ds. Szkód...
/ prawidłowej i racjonalnej gospodarki złożem,, 5/ ochrony środowiska wraz z obiektami budowlanymi,, 6/ zapobiegania szkodom oraz ich naprawiania., Taki plan podlega...

I SA/Lu 927/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-09-19

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Zakład pracy przydziela środki ochrony indywidualnej wykonane według wzorów zatwierdzonych...
.' S.A., jako generalny wykonawca, zlecił spółce 'W.' w dniu 30 października 1996 r., jako podwykonawcy, montaż urządzeń sterujących kotłownią oraz rozruch kotłowni...