Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 39/87 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1987-12-31

do ochrony jej interesów. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na nie wydanie przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, (...) Urzędu Wojewódzkiego...
(...) decyzji w przedmiocie hałasu przenikającego do środowiska na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL (...) od postanowienia Naczelnego Sądu...

III ARN 6/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego /Dz.U. nr 8 poz. 48 ze zm./ uzasadnia wniosek, że założenie...
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego /Dz.U. nr 8 poz. 48 ze zm./ i par. 271...

III ARN 38/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

przepisów zarządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 lipca 1981 r. w sprawie zagospodarowania zbędnych suszarni, strychów...
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego (...) Urzędu Wojewódzkiego (...) w przedmiocie zgody...