Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Gd 433/82 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1982-08-04

użytkowych o powierzchni 194 m2 przydzielono na rzecz Biura Projektów Budownictwa Morskiego w G. z przeznaczeniem na laboratorium ochrony środowiska i modelarnię...
opinii brak w aktach sprawy i nie może jej zastąpić wystąpienie Dyrektora Generalnego Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 20 kwietnia 1982 r. nr BG-V-663/82, skierowane...