Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

IV SA/Wa 1115/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-18

Środowiska z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżoną decyzję Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] maja 2015 r., znak: [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 631/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-12

r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2016 r., nr [...] w przedmiocie...
postanowienia wynika, że zostało ono wydane w związku z postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [..] grudnia 2015 r. nr [...] odmawiającym...

IV SAB/Wa 483/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-24

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji 1. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ro załatwienia wniosku skarżącego o stwierdzenie nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z [...] stycznia...

IV SA/Wa 1164/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-19

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia 1. uchyla...
zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżących G.K., E.P., M.M., G. Z. i B.R. kwotę po 200 (słownie: dwieście złotych...

IV SO/Wa 3/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-29

z wniosku M. S. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę postanawia...
I. wymierzyć Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywnę w kwocie 500 (pięćset) złotych, II. zasądzić od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz M. S. kwotę 100...

IV SA/Wa 1254/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-12

niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie środowiskowych...
Administracyjnego w Warszawie skargi na:, 1. decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie środowiskowych...

IV SA/Wa 1254/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-12

niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] w [...] w likwidacji na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2016 r. znak...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na:, 1. decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie...

IV SA/Wa 1255/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-12

niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] w [...] w likwidacji na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2016 r. znak...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na:, 1. decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie...

IV SA/Wa 1255/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-12

niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie...
Administracyjnego w Warszawie skargi na:, 1. decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań...

IV SA/Wa 1256/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-12

niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] w [...] w likwidacji na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2016 r. znak...
., wniesiono do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na:, 1. decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2016 r. znak...
1   Następne >   +2   +5   +10   85