Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

SA/Bk 986/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-11-07

Przestrzennej i Ochrony Środowiska (...) z dnia 13 marca 1995 r. obszar na którym położone są omawiane działki nie stanowi terenu zorganizowanego budownictwa wielorodzinnego...
' ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./. Decyzją z dnia 3 lipca 1995 r. (...) Dyrektor Izby Skarbowej w B. utrzymał w mocy...