Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II GW 9/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy T. z [...] maja 2014 r. odmawiającą uchylenia decyzji z [...] kwietnia 2008 roku Wójta Gminy T. ustalającą opłatę planistyczną...
prowadzonego wobec nich na podstawie decyzji ustalającej opłatę planistyczną. We wniosku poinformowali organ o postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G...

I OW 206/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-20

ze skargi K. J. z dnia 10 marca 2014 r. dotyczącej pobierania opłat za udostępnianie informacji z ZUDP do zgłoszenia do mapy do celów planistycznych w Starostwie Powiatowym...
wpłynęła skarga K. J. z dnia 10 marca 2014 r. dotycząca pobierania opłat za udostępnianie informacji z ZUDP do zgłoszenia do mapy do celów planistycznych w Starostwie...

II OW 90/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-30

zagospodarowanie przestrzennego to założenia planistyczne, które umożliwiają wprowadzenie nowych funkcji wykorzystania terenów. Jeżeli jednak właściciel gruntów położonych...
gruntów. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych mogą być wykonywane na koszt Skarbu Państwa za zwrotem, w formie opłaty melioracyjnej, części kosztów przez właścicieli...