Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Rz 1473/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-02-19

Nauczyciela. Zapis określający pewną pulę środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli stanowiąc normę planistyczną dotyczącą budżetu, wykracza...
października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U., z 2018 r., poz. 265 ze zm.). ...

III OSK 322/22 - Wyrok NSA z 2024-03-14

polityki przestrzennej przez uprawnione organy dotyczące m.in. zawartych w akcie planistycznym ustaleń (zob.: Z. Niewiadomski (red.): Ustawa o planowaniu...
. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 265)., Sprostowania dokonano...

III OSK 141/22 - Wyrok NSA z 2024-03-14

planistycznym ustaleń (zob.: Z. Niewiadomski (red.): Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2004, s. 253-254). Na konieczność...
14 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 265). ...

III OSK 5645/21 - Wyrok NSA z 2023-11-16

przestrzennej przez uprawnione organy dotyczące m.in. zawartych w akcie planistycznym ustaleń (zob.: Z. Niewiadomski (red.): Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
4/12, ONSAiWSA 2013 r. nr 3, poz. 38). Zgodnie zaś z § 14 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat...

III OSK 5646/21 - Wyrok NSA z 2023-11-16

przez uprawnione organy dotyczące m.in. zawartych w akcie planistycznym ustaleń (zob.: Z. Niewiadomski (red.): Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
, ONSAiWSA 2013 r. nr 3, poz. 38). Zgodnie zaś z § 14 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności...

III OSK 6926/21 - Wyrok NSA z 2024-01-26

z uiszczoną opłatą skarbową od pełnomocnictwa, łącznie kwoty 497 zł. Skarżący zarzucił organowi naruszenie przepisu prawa materialnego, tj. art. 190 ust. 4 Konstytucji RP...
przestrzennej przez uprawnione organy dotyczące m.in. zawartych w akcie planistycznym ustaleń (zob.: Z. Niewiadomski (red.): Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

III OSK 6115/21 - Wyrok NSA z 2024-01-26

I instancji oraz o zasądzenie od organu na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych wraz z uiszczoną opłatą skarbową od pełnomocnictwa, łącznie...