Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Bd 526/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-06-28

działalność gospodarczą, nie mówiąc o tym, że gmina z tytułu opłaty eksploatacyjnej otrzymuje poważne środki finansowe;, organ pierwszej instancji przy tak dużym bezrobociu...
) aktów planistycznych (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy...

III SA/Gd 983/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-07-04

, koszty użytkowania przedmiotu koncesji, wysokość opłaty za usługę świadczoną na rzecz osób trzecich korzystających z przedmiotu koncesji, jakość wykonania, wartość...