Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Wr 198/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-06

, które doprowadziły do obciążenia osoby prawnej opłatą planistyczną. W wyroku NSA wyraził pogląd, że przepisy prawa cywilnego mogą być podstawą dla interesu prawnego jedynie w związku...
w sprawie rozpatrywanej przez NSA wymaganego związku przepisów z różnych działów prawa nie było, gdyż w sprawie renty planistycznej stroną jest tylko właściciel...

IV SA/Wa 915/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-28

miasta i gminy [...], a zadania wymienione we wniosku tj. opłaty adiacenckie i planistyczne, mogą dotyczyć jedynie części właścicieli nieruchomości, a nie wszystkich...
[...] przekracza dane niezbędne do realizacji zadań wymienionych we wniosku, tj. spraw planistycznych oraz opłat adiacenckich. Opłaty te dotyczą bowiem jedynie części...

I OSK 1602/13 - Wyrok NSA z 2013-11-27

zryczałtowaną opłatę w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych i kartograficznych, polegających na wykonaniu map do celów planistycznych, to uprawnieni byli do otrzymania...
w związku z wykonywaniem map do celów projektowych i planistycznych., W drugiej części uzasadnienia skargi skarżący wywiedli, że wysokość należnych opłat powinna zostać...

I OSK 1563/13 - Wyrok NSA z 2013-11-27

bezprawnego nałożenia oraz żądania uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1. uchyla...
Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. P. i R.P. na czynności Starosty [...] polegające na bezprawnym nałożeniu oraz żądaniu uiszczenia opłat związanych...

IV SA/Wa 8/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-13

Starosty L. w przedmiocie bezprawnego nałożenia obowiązku uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego...
wskazali czynności Starosty L. polegające na nałożeniu oraz żądaniu od nich uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu...

I OSK 1384/13 - Wyrok NSA z 2013-10-09

. Dokonali zgłoszenia prac w związku z wykonywaniem map do celów projektowych i planistycznych. Niezależnie od tego, wysokość należnych opłat powinna zostać określona w drodze...
bezprawnego nałożenia oraz żądania uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1/ uchyla...

IV SA/Wa 2665/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-15

, skoro wcześniej uiścili zryczałtowaną opłatę w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych i kartograficznych, polegających na wykonaniu map do celów planistycznych...
. w przedmiocie nałożenia obowiązku uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oddala...

I OSK 1284/13 - Wyrok NSA z 2013-10-09

zryczałtowaną opłatę w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych i kartograficznych, polegających na wykonaniu map do celów planistycznych, uprawnieni byli do otrzymania...
na bezprawnym nałożeniu oraz żądaniu uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1/ uchyla...

IV SA/Wa 2664/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-27

. Ich zdaniem, skoro uiścili zryczałtowaną opłatę w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych i kartograficznych, polegających na wykonaniu map do celów planistycznych, uprawnieni...
. na czynności Starosty L. polegające na bezprawnym nałożeniu oraz żądaniu uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu...

I OW 206/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-20

ze skargi K. J. z dnia 10 marca 2014 r. dotyczącej pobierania opłat za udostępnianie informacji z ZUDP do zgłoszenia do mapy do celów planistycznych w Starostwie Powiatowym...
wpłynęła skarga K. J. z dnia 10 marca 2014 r. dotycząca pobierania opłat za udostępnianie informacji z ZUDP do zgłoszenia do mapy do celów planistycznych w Starostwie...
1   Następne >   +2   5