Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I SA/Po 587/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-12

zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatków na opłatę planistyczną wynikającą z decyzji administracyjnej., W dniu [...] października...
zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku z tytułu opłaty planistycznej, bowiem ma on bezpośredni związek z przeniesieniem praw własności do przedmiotu aportu na spółkę...

I SA/Po 466/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-21

, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłata/renta planistyczna) na 15%., W dniu [...] lipca 2010 r. wnioskodawczyni wraz...
fizycznych opłatę wskazaną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłata/renta planistyczna)?, Zdaniem wnioskodawczyni, przy obliczaniu...

I SA/Po 467/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-26

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłata/renta planistyczna)?, Zdaniem wnioskodawcy, przy obliczaniu podstawy opodatkowania w związku ze zbyciem...
/Po 467/11, dochodowym od osób fizycznych opłatę, wskazaną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłata/renta planistyczna). W uzasadnieniu...

II FSK 224/12 - Wyrok NSA z 2014-01-10

do skutku. W ocenie wnioskodawcy, opłata planistyczna ma bezpośredni związek ze sprzedażą nieruchomości, w przypadku bowiem spełnienia warunków wskazanych w ustawie...
. interpretacji indywidualnej organ przyjął, że opłata planistyczna nie będzie stanowiła kosztu odpłatnego zbycia nieruchomości i wobec tego wydatek...

II FSK 1757/10 - Wyrok NSA z 2012-04-13

w ciężar kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatków na opłatę planistyczną wynikającą z decyzji administracyjnej., Dyrektor Izby Skarbowej w P...
zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku z tytułu opłaty planistycznej, bowiem ma on bezpośredni związek z przeniesieniem praw własności do przedmiotu aportu na spółkę...

II FSK 2900/11 - Wyrok NSA z 2013-10-25

przestrzennym (Dz. U nr 80, poz. 717 ze zm. - zwanej dalej 'ustawa o pzp') (tzw. opłata/renta planistyczna) na 15%., W dniu 12 lipca 2010 r. wnioskodawczyni wraz z drugim...
. z art. 217 Konstytucji RP, poprzez błędną jego wykładnię i bezzasadne przyjęcie, że tzw. renta (opłata) planistyczna nie stanowi kosztu odpłatnego zbycia nieruchomości...

I SA/Lu 590/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-05

,, -opłata planistyczna,, -opłata adiacencka,, -opłata za wydanie prawa jazdy,, -opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych...
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat publicznoprawnych pobieranych przez Gminę - jest nieprawidłowe...

III SA/Wa 2954/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-17

użytkowania wieczystego lub jej części, opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, renty planistycznej, opłaty adiacenckiej lub podatku od nieruchomości oraz sposobu...
za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej lub 'renty planistycznej' lub opłaty adiacenckiej lub podatku od nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?, 2) Czy prawidłowe...

I FSK 1594/11 - Wyrok NSA z 2012-06-21

skarbowa, opłata adiacencka, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń...
. W pozostałej części, dotyczącej opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych stwierdził, że stanowisko Gminy jest nieprawidłowe...

III SA/Wa 3171/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-07

alkoholowych, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, pobierane z tytułu czynności...
technicznej na pasie drogowym - uznał stanowisko Gminy za prawidłowe. W pozostałej części, dotyczącej opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i opłaty za sprzedaż napojów...
1   Następne >   +2   +5   9