Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Gd 92/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-05-08

takie działanie spełnia kryteria wykonania przedmiotowego wyroku. Poza tym gmina nie pobiera opłaty planistycznej od dnia 9 grudnia 2009 roku, czyli od podjęcia uchwały...
procesowym pełnomocnik skarżącej stwierdził, że opłata planistyczna na mocy uchwały nr [[...]] była przez gminę pobierana, czego dowodzi przypadek mieszkanki gminy - A. B...

IV SA/Wa 869/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-17

Prezydent Miasta [...] decyzją z [...] sierpnia 2005 r. nr [...] orzekł o pobraniu od skarżących jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, oznaczonej...
. w przedmiocie ustalenia renty planistycznej od skarżących, SKO w [...] ponownie będzie rozpoznawało odwołanie skarżących od decyzji Prezydenta [...] z [...] sierpnia 2005 r...

I SA/Wa 127/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

miejscowego następca prawny dawnego właściciela nieruchomości może korzystać z gruntu, zgodnie z przeznaczeniem planistycznym o symbolu [...]. W czerwcu 2018 r. organ...
Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800 ze zm.). ...

I SA/Wa 564/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-26

) Archiwum Państwowego w W. o udzielenie informacji na temat planistycznego przeznaczenia spornego terenu przed wejściem w życie dekretu oraz informacji z ksiąg i kart...
października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804 ze zm.). ...

I SA/Wa 124/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-20

oraz dotyczącą planistycznego przeznaczenia nieruchomości przez 1945 r. Wskazał też, że trwa analiza zebranej dokumentacji i w związku z tym nie było możliwe rozpatrzenie sprawy...
opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804 ze zm.). ...

I SA/Wa 1870/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-05

w warstwie podmiotowej i przedmiotowej, przykładowo: interes (faktyczny, prawny) ubiegających się o odszkodowanie, charakter (prawny, faktyczny, planistyczny) przedmiotu...
Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804 ze zm.). ...

I SA/Wa 2112/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-02-14

okoliczności w warstwie podmiotowej i przedmiotowej, przykładowo: interes prawny ubiegających się o odszkodowanie, charakter (prawny, faktyczny, planistyczny) przedmiotu...
października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800 ze zm.). ...