Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 293/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją administracyjną z dnia [...] grudnia 2008r nr [...], Burmistrz...
Rady Gminy i Miasta Nr XXVI 11/180/2000 z dnia [...] listopada 2000r. w sprawie: stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustalonej przy wzroście wartości nieruchomości...

II SA/Go 832/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-25

. sprawy ze skarg J.K. i W.K., Prokuratora Okręgowego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala...
. 2603, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Nr V/29/03 z dnia [...] września 2003 roku w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej ( Dz.Urz. Województwa...

II SA/Sz 944/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-12-09

. i Z. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...], [...], [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją z dnia [...], o numerach...
ustalił opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem geodezyjnym, w wysokości ogółem [...] zł należną Miastu [...], w równych kwotach...

II SA/Wr 641/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej...
2001 r., uchwałę Gminy Święta Katarzyna nr VIII/58/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu...

II SA/Go 292/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją administracyjną z dnia [...] listopada 2008r...
, uchwały Rady Gminy i Miasta Nr XXVI 11/180/2000 z dnia [...] listopada 2000r. w sprawie: stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustalonej przy wzroście wartości nieruchomości...

II SA/Go 634/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-28

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
z dnia [...] listopada 2000r. w spawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustalonej przy wzroście wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz art. 104 ustawy...

II SA/Gd 634/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-02-25

nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw] nie mogą być stosowane do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 6 czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1/ uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta...

II SA/Go 11/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją Nr [...] z dnia [...] września 2008 r. Wójt Gminy...
[...] marca 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału (Dz. Urz. Województwa...

II SA/Sz 891/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Burmistrz M. decyzją z dnia [...]r. Nr [...], wydaną na podstawie art...
. 741 ze zm.) ustalił T. i W. S. opłatę adiacencką, w wysokości [...]zł z tytułu wzrostu wartości działek nr [...]obręb G. w związku z podziałem działki nr [...]., Organ...

II SA/Sz 1102/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-25

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta z dnia [...] r...
Miasta Szczecinek z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 14 poz. 209) i art...
1   Następne >   +2   +5   +10   42