Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 1313/89 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1990-07-23

Tylko wybudowanie nowej ulicy wywołuje obowiązek udziału właścicieli nieruchomości przy niej położonych w kosztach budowy, w postaci tzw. opłat adiacenckich...
, Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Ż. z dnia 21 sierpnia 1989 r. nr 85/89 w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty adiacenckiej w wysokości 98.304 zł...