Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 1/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-02-25

, wysokość odszkodowań za grunty, które przejdą na własność gminy, wysokość opłat adiacenckich, propozycje zachowania istniejących budynków i drzewostanu oraz planowanych...