Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 21/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-11-22

1. Obowiązek ponoszenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr 115 poz. 741/ ciąży...
nieruchomości po podziale dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w art. 98 ust. 4 tej ustawy ustala się z pominięciem działek gruntu wydzielonych...

OPK 28/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-10-25

Krajowej w sprawie z odwołania Andrzeja B. od decyzji Zarządu Miasta B. z dnia 13 maja 1999 r. (...) w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej po rozpoznaniu w dniu 25...
Andrzejowi B. opłatę adiacencką w kwocie 1.116,00 zł. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości o nr geodezyjnym 732/8, położonej w B. przy ul. Ł. 36/3, spowodowanej...

OPK 29/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-10-25

Ryszardowi R. opłatę adiacencką w kwocie 158,00 zł. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości o nr geodezyjnym 408, położonej w B. przy ul. Ś., spowodowanej wybudowaniem...
, działającego z upoważnienia prezydenta. Od decyzji tej strona wniosła odwołanie nie zgadzając się ze sposobem ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej., Rozpoznając...