Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Lu 79/91 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1991-03-19

nieruchomości /Dz.U. 1989 nr 14 poz. 74 ze zm./ opłata adiacencka związana z kosztami budowy drugiego takiego samego urządzenia. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi...
poz. 74 ze zm./ opłata adiacencka związana z kosztami budowy drugiego takiego samego urządzenia., Nie zostało to wzięte pod uwagę przez orzekające organy...