Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPS 5/09 - Wyrok NSA z 2010-01-11

.) dotyczy rozstrzygnięcia o ustalenia opłaty adiacenckiej decyzją ostateczną. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Prezes NSA Janusz Trzciński Sędziowie...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] listopada 2006 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...

I OSK 1283/09 - Wyrok NSA z 2010-07-16

. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej geodezyjnym podziałem oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
z dnia [...] sierpnia 2008 r. wydaną w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem geodezyjnym., Przedstawiając...

II SA/Bk 90/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-04-08

.' w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w B. przy ul. [...], oznaczonej nr geod. 1472/4, obr. 1, spowodowanego budową drogi...

II SA/Bk 690/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-02-11

Zważywszy, że opłata adiacencka jest rodzajem daniny publicznej, możliwy wybór stawki procentowej kształtującej wysokość opłaty, należy postrzegać w duchu zasady 'in...
. S. i W. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną...

I OSK 617/09 - Wyrok NSA z 2010-02-22

Odwoławczego w Koszalinie z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 11 lutego 2009 r...
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (dalej opłatę adiacencką) położonej w Koszalinie nr ew. [...] i [...] obr. ew...

II SA/Sz 103/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-14

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega...
Nr XXXII/194/2006 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stawek procentowej opłaty adiacenckiej ustalił opłatę adiacencką w wysokości [...]zł...

II SA/Wr 202/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-23

z dnia [...]r. (Nr[...]) Wójt Gminy K. w pkt. I ustalił dla J. B. zam., ul. L.[...], W., [...] K., opłatę adiacencką w wysokości 5751,70 zł z tytułu wzrostu wartości...
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) wójt może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości dokonanego...

I OSK 738/09 - Wyrok NSA z 2010-03-15

w Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Wyrok zapadł w następujących okolicznościach...

I SA/Wa 1875/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-14

Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Burmistrza Miasta T. z dnia...
Miasta T. z dnia [..] czerwca 2008 r. nr [...] o ustaleniu opłaty adiacenckiej w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej we wsi P. D., gmina...

II SA/Op 452/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-22

Kolegium Odwoławczego w Opolu, z dnia [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) określa, że zaskarżona decyzja nie podlega...
Kolegium Odwoławczego w Opolu z [...], Nr [...], którą utrzymano w mocy decyzję Prezydenta Kędzierzyna - Koźla z [...], Nr [...] ustalającą opłatę adiacencką z tytułu wzrostu...
1   Następne >   +2   +5   +10   43