Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 481/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-10-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta...
Nr XLVII/906/05 Rady Miasta Szczecin, z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r. Nr 1, poz...

II SA/Gd 734/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-12-17

Kolegium Odwoławczego z dnia 5 sierpnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia 10 czerwca 2008 r. Wójt Gminy, na podstawie art. 98...
r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, ustalił dla A. N. i A. S...

I OSK 1798/07 - Postanowienie NSA z 2008-11-26

[...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: 1. zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo 2. rozprawę odroczyć 3. przedstawić składowi siedmiu sędziów...
. U. nr 153 poz. 1270 ze zm.), następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: 'Czy datą ustalenia opłaty adiacenckiej, o jakiej mowa, w art. 98a ust. 1 ustawy...

III SA/Po 893/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-12

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej o d d a l a s k a r g ę /-/ M. Bejgerowska /-/T.M. Geremek /-/B. Koś WSA...
/wyr.1 - sentencja wyroku Decyzją z dnia [...], nr [...] Burmistrz Miasta i Gminy ustalił spółce A w L. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej...

I OSK 1917/06 - Wyrok NSA z 2008-01-04

[...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie, 2. zasądza...
. z dnia [...] nr [...] uchylającą decyzję Prezydenta Miasta S. z dnia [...] nr [...],[...] o ustaleniu opłaty adiacenckiej - i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia...

I OSK 56/07 - Wyrok NSA z 2008-02-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2...
. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] Nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie opłaty adiacenckiej., Wyrok ten zapadł w następujących...

II SA/Wr 272/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-27

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury...
Nr XVII/191/08 w sprawie ustalenia dla gruntów miasta Świdnicy stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń...

II SA/Gd 586/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-03-12

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 maja 2007 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę...
r. ( [...] ), którą utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia 21 marca 2007 r. o ustaleniu I raty opłaty adiacenckiej w wysokości 11.975 zł ( po waloryzacji - 12.227,97...

II SA/Gd 756/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-04-16

Zagranicznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 sierpnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1...
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz uchwały nr [...] Rady Gminy z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej...

II SA/Gd 381/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-08-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta...
odpowiednio na poszerzenie ul. G. i drogę wewnętrzną., Decyzją z dnia 4 września 2005 r. / [...] / Burmistrz Miasta ustalił J. w. i L. W. opłatę adiacencką w wysokości 101.165,40...
1   Następne >   +2   +5   +10   28