Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 13/96 - Postanowienie Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-03

opłaty adiacenckiej za scalenie i podział gruntu na działki budowlane oraz kosztów scalenia po rozpoznaniu (...) pytania prawnego Pełnego Składu Samorządowego Kolegium...
nr 72 poz. 312/ związany jest wysokością opłaty adiacenckiej określonej w uchwale rady gminy, podjętej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r...

K 13/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-09-24

gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości - opłaty adiacenckie/. To każe postrzegać problem waloryzacji i odsetek ustawowych w innej perspektywie niż wynikałoby to z wywodów...
w rozumieniu prawa cywilnego i nie wchodzą w grę instytucje prawa publicznego /dotacje, należności podatkowe, opłaty publiczne itp/., Postulowane przez Radę Gminy Warszawa...