Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 186/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia [...] stycznia 2016r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją nr [...] z dnia [...] 2015 r. znak...
adiacenckiej (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z dnia [...] 2012 r., poz. [...] - dalej również: uchwała w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej), ustalił T. G. i Ł. G. (dalej...

II SA/Sz 1184/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-03-24

ze skargi M. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
odwołania M.G., od decyzji nr [...] Prezydenta Miasta K. w dniu [...] w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w wysokości [...] zł, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję...

II SA/Gl 102/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-25

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Prezydent Miasta K. (dalej: Prezydent) ustalił wobec T. C. opłatę...
, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze...

II SA/Ke 176/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-07-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2015 w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargi. Decyzją z dnia 16 grudnia 2015r...
: [...], wydaną w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości., Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane w następujących okolicznościach...

II SA/Kr 705/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-07

Kolegium Odwoławczego w N. z dnia 8 kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej skargę oddala Uzasadnienie:, Decyzją z dnia 4 stycznia 2016 r...
.), Uchwały nr XLII/254/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z urzędu, Wójt Gminy Jabłonka ustalił...

II SA/Po 518/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-05

Odwoławczego z dnia [...] września 2013r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 stycznia...
2014r. w sprawie o sygnaturze II SA/Po 1221/13 w przedmiocie opłaty adiacenckiej, II. oddala skargę na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia...

II SA/Sz 1328/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-14

ze skargi Spółki A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
A. od decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty adiacenckiej - utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu swojego...

II SA/Ke 707/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-11-16

czerwca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji i umarza...
procentowej stawki opłaty adiacenckiej [...], właściciele nieruchomości są zobowiązani do uiszczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek...

I OSK 3247/14 - Wyrok NSA z 2016-10-18

. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] i decyzję...
Odwoławczego w Łodzi z dnia [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Decyzjami z dnia [...] Samorządowe...

II SA/Lu 857/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-31

. G. i B. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
Miasta Z. nr [...] z dnia [...] marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego...
1   Następne >   +2   +5   +10   48