Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 525/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-14

. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 czerwca 2017 r.: nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla...
., którą Rada Gminy ustaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej zależną od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej...

II SA/Wr 622/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-17

Rejonowego w Bystrzycy Kłodzkiej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu...
przez Starostę K., opłatę adiacencką w wysokości 143 820 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej we wsi T. oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 175/4...

II SA/Gd 530/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-14

. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 czerwca 2017 r.: nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla...
. opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej sieci wodociągowej dla działek oznaczonych w operacie...

II SA/Gd 520/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-14

. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 czerwca 2017 r.: nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla...
. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej sieci wodociągowej dla działek oznaczonych w operacie...

II SA/Gd 510/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 czerwca 2017 r. nr SKO/Gd 780/17 w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z 18 stycznia 2017 r. Wójt Gminy ustalił T. S. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Gd 514/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z 18 stycznia 2017 r. Wójt Gminy ustalił T. S. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Gd 511/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z 18 stycznia 2017 r. Wójt Gminy ustalił T. S. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Gd 513/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z 18 stycznia 2017 r. Wójt Gminy ustalił T.S. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Gd 512/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z 18 stycznia 2017 r. Wójt Gminy ustalił T. S. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku...

II SA/Gd 517/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wójta Gminy z dnia...
zwrotu kosztów postępowania. Decyzją z 18 stycznia 2017 r. Wójt Gminy ustalił T. S. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń...
1   Następne >   +2   +5   +10   49