Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 423/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. W dniu [...] lipca 2012 roku Wójt Gminy wszczął...
jej podziału na mniejsze działki., Decyzją z dnia decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 roku, znak: [...] ustalił dla P. G. i M.Z. (dalej: strona) opłatę adiacencką w wysokości 4.030...

II SA/Łd 640/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-15

roku sprawy ze skargi W. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. LS Samorządowe Kolegium...
, obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej w wysokości 4.968 zł (po waloryzacji według wskaźnika zmian cen towarów i usług - 6.536,87 zł), wynikającej ze wzrostu wartości...

I OSK 915/14 - Wyrok NSA z 2014-07-17

listopada 2007 r. nr XII/141/2007 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28 listopada 2013...
2007 r. nr XII/141/2007 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej: stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały, stwierdził, że zaskarżona...

II SA/Bd 904/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-11-25

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] maja 2014 r...
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), ustalił dla J. W. opłatę adiacencką, w wysokości [...] zł, z tytułu wzrostu...

II SA/Po 750/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-14

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2014 roku Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
(dalej powoływanego jako 'Dyrektor Zarządu') z dnia (...) lutego 2014 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej., Wydanie powyższych decyzji poprzedził...

I SA/Wa 1834/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
., nr [...] w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w kwocie [...] zł z tytułu wzrostu wartości działki nr [...] o pow. [...] ha położonej w [...] przy ul. [...] wskutek realizacji...

II SA/Bd 1309/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-26

. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. II SA/Bd 1309/13, Uzasadnienie...
opłaty adiacenckiej w wysokości [...] zł., z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w G. stanowiącej działki ewidencyjne nr [...] i [...], o łącznej powierzchni...

II SA/Go 1048/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-05

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. Wójt Gminy, powołując się na art. 98a ust.1 i la...
[...] października 2007 roku, Nr XII/105/2007 ustalająca stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 30% od różnicy wartości nieruchomości ustalił wysokość opłaty...

II SA/Go 254/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-04-30

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza...
Rady Miejskiej nr XIV/168/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości...

VIII SA/Wa 1047/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-14

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
nr [...] i [...] o powierzchni [...] m2, opłaty adiacenckiej w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości tej nieruchomości. 2) rozłożeniu opłaty w kwocie [...] zł na raty...
1   Następne >   +2   +5   +10   93